Tu nie będzie rewolucji?

Piórem analityka…

Tytuł felietonu pożyczyłem od jednej z moich ulubionych zimno falowych kapel z połowy lat 80-tych, rzeszowskiego zespołu 1984 (nazwa jest nie przypadkowym nawiązaniem do Orwella). Ale zarówno ta piosenka, jak i kolejna pod tym samym tytułem w wykonaniu Big Cyca po deklaracji "Tu nie będzie rewolucji" stawia kropkę, a nie znak zapytania.

Przygotowując obecnie do druku książkę "Platforma Obywatelska. Diagnoza" i analizując poszczególne parametry postaw i nastrojów społecznych, a także warunki ekonomiczne i atmosferę w międzynarodowym otoczeniu politycznym dochodzę do wniosku, że Polska jest na skraju rewolucji. Rewolucji klasycznej, choć w odróżnieniu od ruchu "Solidarności" nie klasowej.

Obecna "Solidarność", wyprowadzając ludzi na ulicę, skupia się na wytwarzaniu wrażenia. Te działania nie służą rozwiązywaniu problemów, ani nie są realizowane w rzeczywistym interesie społecznym. Każdy z protestujących, domagając się podniesienia płacy minimalnej, uzyskuje wynagrodzenie znacznie od tego minimum wyższe. Żaden z protestujących, domagając się uruchomienia środków na pomoc społeczną i aktywizację zawodową, nie spełnia warunków do ich otrzymania. Protest jest pusty, nadęty, wykorzystujący okoliczność zbliżających się wyborów. Nic z niego nie będzie, nie będzie z niego także niczego dobrego, bo zwiększenie wydatków socjalnych i podniesienie płacy minimalnej jedynie bije w tych najbardziej dziś dotkniętych kryzysem. W młodzież.

Czeka nas rewolucja pokoleniowa. Obecna młodzież (definiowana demograficznie jako osoby w wieku 18-25 lat), ale także pokolenie 25-45 lat, nie mają żadnej reprezentacji politycznej, ani społecznej. Czasowe umizgi poszczególnych środowisk politycznych do tej grupy mają perfidnie niski cel: wynik wyborczy. Ale to pokolenie jest mądre. Jest wykształcone, ma bieżący dostęp do informacji, potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami. Świadomie patrzy na świat i zauważa wiosenną rewolucję w Tunezji, Egipcie, Syrii itd. Widzi rozruchy w Grecji i jednoczenie się pokoleniowe w Hiszpanii. A jednocześnie jest sfrustrowane jak nigdy i całkowicie nieaktywne. Ogarniająca młodych ludzi apatia jest groźna nie tylko dla nich samych, ale przede wszystkim dla rządzących (całkowicie wbrew ich oczekiwaniom).

Pokoleniowa rewolucja zniesie rządzącą klasę polityczną. Rozliczenia będą straszne. Ukarani zostaną nie tylko rządzący (młodzież nie ma skrupułów, może na zimno oceniać występki i karać je bez oglądania się, czy ktoś był ministrem, czy premierem), ale też i starsze pokolenie. Młodzieży nie wpojono zasady solidaryzmu społecznego, więc dlaczego ma się dzielić dorobkiem swojej pracy ze starymi. Utyskujemy, że przyszłe emerytury będą stanowić 30% ostatniego wynagrodzenia. Żeby tak było…

Żadna z liczących się partii politycznych w Polsce nie ma programu dla ludzi młodych, nie ma pomysłów, ale przede wszystkim nie dostrzega ich problemów. Bo są pozornie banalne: edukacja, praca, rodzina. We wszystkich tych sferach następuje katastrofalna degradacja dotykająca właśnie młodego pokolenia. A młodzi ludzie nie są dopuszczani do głosu i do władzy nawet na poziomie samorządowym. Kobiety mają parytet. Młodzież ma… się bawić.

Co wywoła tę rewolucję i kiedy ona przyjdzie? Nie wiem, ale wiem, że nie będzie to zorganizowanych ruch (na jaki chyba liczył Palikot). Upływ czasu i zmieniające się warunki ekonomiczne zwiększają jej szanse. Wydarzy się w okresie najbliższych dwóch lat, prawdopodobnie jesienią (to zwyczajowy czas próby podjęcia pracy przez kolejny rocznik absolwentów i okres końca prac sezonowych) . Rewolucję wywoła impuls niespodziewany, którego skutków rządzący nie będą potrafili docenić. Będzie to impuls o charakterze informacyjnym, fakt, wiadomość, bo ta rewolucja nie będzie bazować na emocjach. Impuls dokona gwałtownego przeobrażenia postaw ze skrajnego stanu apatii do stanu euforii. Bo to będzie rewolucja pozytywna, racjonalna, na zimno. I to nie będzie koniec świata.

A jeśli lubicie muzykę zimnofalową, to posłuchajcie: http://www.youtube.com/watch?v=pYfnWL7RAf8

dr hab. Adam Grzegorczyk

Archiwum wpisów

Lipiec, 2018
NPnWŚ CPS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
(rok)
(miesiąc)